مشاوره روانشناسی

کلیه اطلاعات در خصوص امور روانشناسی و مشاوره روانشناسی و مقالات روانشناسی به زبان فارسی یا لاتین

آذر ۳, ۱۳۹۶
کمک به افراد با اختلال دو قطبی

کمک به افراد با اختلال دو قطبی

کمک به افراد با اختلال دو قطبی:این مقاله در مورد روش های حمایتی مناسب برای کمک به اعضای خانواده، معشوقه […]
آذر ۳, ۱۳۹۶
افراد پرخاشگر منفعل

افراد پرخاشگر منفعل

افراد پرخاشگر منفعل:افراد منفعل پرخاشگر افرادی هستند که در ظاهر با شما مشکلی ندارند ولی به صورت پنهانی این خشم […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۶
ارتباط ذهن آگاهانه (هوشمندانه) در روابط

ارتباط ذهن آگاهانه (هوشمندانه) در روابط

ارتباط ذهن آگاهانه (هوشمندانه) در روابط:آگاهانه ماندن در تعاملات ما با دیگران با تمایل و نیت بر انجام این چنین […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
افکار غیر منطقی محدود کننده موفقیت

افکار غیر منطقی محدود کننده موفقیت

همچنین تحریفات شناختی نیز خوانده می شود که اولین بار توسط روانشناس، آرون بک و دکتر دیوید  برنز تشخیص داده […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
خصوصیات فرد با شخصیت قوی

خصوصیات فرد با شخصیت قوی

  خصوصیات فرد با شخصیت قوی :افرادی که دارای شخصیت قوی هستند در قدم اول همانگونه که خودشان هستند قبول […]
آبان ۹, ۱۳۹۶
سرکوب گرایش پیدا کردن به فضای مجازی

سرکوب گرایش پیدا کردن به فضای مجازی

  سرکوب گرایش پیدا کردن به فضای مجازی : جوانان با روبرو شدن در فضای مجازی ، آن را برای […]