مشاوره روانشناسی

کلیه اطلاعات در خصوص امور روانشناسی و مشاوره روانشناسی و مقالات روانشناسی به زبان فارسی یا لاتین

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶
شخصیت سالم شخصیت بیمار

شخصیت سالم شخصیت بیمار

درمان اکثر قریب به اتفاق اختلالات شخصیت، وقت‌گیر است و نیاز به شرکت فعال بیمار و گاه خانواده او در […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶
اختلالات شخصیتی وابسته

اختلالات شخصیتی وابسته

بطور مشخصی برای احتیاجات خود بر دیگران متکی هستند، از دیگران توقع دارند که مسئولیت مسائل مهم زندگی آنها را […]
فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
وسواس بیماری فکر روی فکر

وسواس بیماری فکر روی فکر

وسواس بیماری فکر روی فکر مردی که با وسیله نقلیه خود در حال رانندگی است ، ناگهان خود را متقاعد […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۵
افسردگی اساسی (افسردگی بالینی)

افسردگی اساسی (افسردگی بالینی)

احساس ناامیدی و یاس پایدار می تواند نشانه ی  افسردگی اساسی باشد، که به عنوان افسردگی بالینی نیز شناخته شده […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۴
افسردگي افراد مختلف

افسردگی افراد مختلف

افسردگی افراد مختلف تا دلتان بخواهد مشاهیر افسرده داریم. سوال اینجاست که شهرت و شیوه زندگی‌ای که به دنبال آن […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳
اعترافات جواني، به سبک ایرانی

اعترافات جوانی، به سبک ایرانی

اعترافات جوانی، به سبک ایرانی هم‌نوعان مسیحی ما روی کره خاکی، ظاهرا رسمی دارند با عنوان اعتراف که می‌روند داخل […]