بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر به  مغز صدمه می‌زنند.و موجب می‌شود که مغز به تدریج از بین برود و روی تفکر کردن و انجام دادن کارهای روزانه تاثیرگذار باشد.

بیماری آلزایمر

نشانه های افرادی که به بیماری آلزایمر مبتلا می‌باشند :

  •  کم شدن شنوایی
  • حس بویایی را از دست می دهند
  • دارای اثر انگشت غیر معمولی می باشند.

اکثر افراد اولین نشانه ای که به وجود می‌آید از دست رفتن حافظه آنها می باشد.

به طور معمول شخصی که از نظر حافظه دارای مشکل میباشد این امر را درک نمی کند.

ولی خانواده و اطرافیان او به راحتی می توانند این مشکل را شناسایی کنند.

 

علایم در زمان شدت آلزایمر

هنگامی که بیماری آلزایمر شدیدتر شود بیمار امکان دارد با نشانه های زیر روبه رو شود :

  • .مشکل داشتن در تصمیم گرفتن.
  • در شناسایی روزهای هفته یا ساعت اشتباه می‌کنند.
  • در مکانهای که به خوبی نسبت به آن آشنایی دارند گم می شوند.
  • امکان دارد حتی در آن منطقه سال‌هازندگی کنند
  • آموزش دیدند و یادآوری اطلاعات تازه دارای مشکل می باشند.
  • برای آنها دشوار می باشد که آن را بهحافظه خود بسپارند.

نشانه های بیماری آلزایمر

نشانه های بیماری آلزایمر به تدریج حادتر می شود.

اشخاصی که تا در کمتر از چند ساعت با این مشکل روبه رو هستند.

و یا اشخاصی که نشانه های آن به صورت ناخودآگاه شدیدتر می شود حتماً به پزشک رجوع کنند.

کسانی که به این بیماری مبتلا می باشند امکان دارد احساس بیقراری و سرگردانی داشته باشند.

با گذر زمان امکان دارد فعالیت آنها دچار اختلال شود.

هر تا امکان دارد مورد آزار و اذیت دیگران هم قرار بگیرندعده‌ای به آنها صدمه بزنند.

 

راهکارهایی برای  معالجه آلزایمر

در حقیقت هیچ در معالجه ای برای بیماری آلزایمر موجود نمی باشد.

ولی داروهای هستند که امکان دارد نشانه ها را کاهش دهند و زندگی این گونه افراد را راحت تر کنند.


 

مقالات دیگر: