درمان ترس 

درمان ترس 

درمان ترس :محققان مهمترین مشکل ترس را مختل شدن در رویکرد شغلی و رابطه میان افراد می‌دانند.

و این بیماری نیاز به معالجه های تخصصی دارد.

درمان ترس 

فوبیا و ترس

نام دیگر ترس های شدید فوبیا نامگذاری شده است .

این نوع ترس دارای هراس داشتن بدون منطق از یک شرایط و یک وسیله ای که این ترس را شدیدتر می کند.

که  رویکرد روانی و اجتماعی شخص را تحت تاثیرقرار می دهد.

 

انواع ترس

  • ترس ها انواع مختلفی دارند که یکی از آنها فوبی اجتماعی می باشد 
  • و شخص احساس ترس زیادی میکنند.

از اینکه مورد دید دیگران قرار گیرد و از آنکه رویکرد مورد بررسی اطرافیان قرار بگیرد بسیار از آن میترسد .

مانند اشخاصی که از صحبت کردن در یک جمع هراس دارند.

  • ترس داشتن حاد از حیوانات از دیگر انواع فوبی محسوب می شود.
  • به طور مثال شخصی که از سوسک ترس زیادی دارد و هر مکانی که در آن جاسوس باشد دوری می‌کند.

اشخاصی که دارای ترس شدید می باشند به معالجه های داروی و معالجه های روانشناختی در رفتار احتیاج دارند.

برخلاف بیماری های روانی دیگر که معالجه ی آنها معلوم نمی باشد، ترس شدید یا همان فوبیا معالجه قطعی دارد .

البته ترس هایی که شناسایی شده اند معالجه های آنها سریعتر صورت می گیرد .

ولی با اینکه ترس های اجتماعی مدت زیادی را برای درمان احتیاج دارند ولی شخص کاملاً درمان می شود.

مهمترین مشکلی که در ترس وجود دارد تحت تاثیر قرار گرفتن افراد در رویکرد شغلی و رابطه ی اشخاص می باشد .

برای شناسایی فوبیا یا همان ترس شدید باید به  سرانجام آن بپردازیم.

سن اغاز ترس

سن آغاز انواع ترس های یا همان فوبیا  متفاوت میباشد .

ولی به طور میانگین سن آغاز شدن فوبیا در تحقیقات مشاهده شده است که :

  • ترس از حیوان ها از سن ۷ سالگی آغاز می شود.
  • ترس داشتن نسبت به دندانپزشکی از سن ۱۲ سالگی
  • و ترسیدن از مکان هایی که بسته می باشد از سن ۲۰ سالگی آغاز می‌شود.


 

مقالات مرتبط: