تست mbti

تست mbti

 تست mbti یکی از تست های خودشناسی و شخصیتی که دارای اعتبار و دارای صحت است تست شخصیت شناسی mbti می باشد.

این تست دارای استاندارد می باشد و دارای چندین تاییدیه  بین المللی از مرکزهای دارای اعتبار دنیا می باشد.

در حال حاضر همه شرکت ها و موسسه هایی که دارای اعتبار می باشند از این تست برای شناختن بهتر افراد مورد استفاده قرار می‌دهند.

شما هم اگر از این تست را یک بار استفاده کنید، از نتیجه دقیق آن شگفت زده خواهید شد.

البته توجه داشته باشید که اگر می خواهید در موقعیت استاندارد این تست را مورد استفاده قرار دهید ، از یک مشاوره راهنمایی بگیرید.

تست mbti

تیپ های شخصیتی تست mbit چیست؟

تست شخصیت mbti  بر اساس تلاش دو دانشمند صورت گرفته است.

آنها چهار بعد شخصیتی و ۱۶ تیپ شخصیتی را در اشخاص بررسی کردند.

آنها تمام اشخاص روی زمین را در ۱۶ تیپ شخصیتی به دسته بندی آنها پرداختندکه بر طبق تست mbti  می توان به تیپ شخصیتی پی برد.

موارد مورد استفاده شخصیتی ،خصوصیاتی  می باشد که برای آنها آسان تر و راحت تر می باشد.

و انجام آنها احتیاج به تمرکز، مصرف کردن انرژی و زمان کمتری دارد. به طور مثال شخصی که به برون گرایی می پردازد.

هنگامی که در جمع باشند ، با اشخاص دیگر ارتباط بهتری دارند و انرژی آنها بیشتر خواهد شد.

پس در ارتباط برقرار کردن با دیگران کار راحت و لذت بخشی برای آنها می باشد.

 بُعد شخصیتی که توسط دانشمندان شناسایی شده است:

ویژگی های افراد درون گرا

  • اشخاصی محتاط، دارای استقلال، خجالتی یکنواخت و  کمرو می باشند.
  • از باطن خود انرژی دریافت می‌کنند.
  • مسائل را در فکر خود مورد بررسی قرار می‌دهند.
  • اطلاعات خصوصی خود را به تدریج برای دیگران بازگو می‌کنند.

 

ویژگی های افراد برون گرا

  • اشخاصی اجتماعی، دارای جرات ، پر انرژی، فعال و اهل صحبت کردن می باشد.
  • با صدای بلند به فکر کردن می پردازند.
  • مایل می باشد که مورد توجه قرار بگیرند.

آدرس مراکز برتر مشاوره


 

مقالات مرتبط: