مرکز مشاوره شهرستان ها

مرکز مشاوره شهرستان ها

مرکز مشاوره خوب  چه خصوصیاتی دارد؟

 • یک مرکز مشاوره رجوع کننده را به عنوان یک انسان به آن علاقه دارد.
 • رجوع کننده  در کنار او احساس آرامش و امنیت کند.
 • مشاوره خوب دارای عجله و بدون تحمل نباید باشد .
 • بلکه باید با حوصله و صبر کامل با رجوع کننده رفتار کند.
 • یک مشاوره با رجوع کننده خود راحت و مستقیم می باشد .
 • و رجوع کننده هم همین حس را نسبت به او داشته باشد.
 • یک مشاوره خوب باید پژوهشگر باشد و از آخرین آگاهی روز اطلاع داشته باشد.
 • او برای  صحت حرف ها و  پیشنهادهای خود به شما کتاب‌هایی را توسعه می کنند.
 • به دلیل اینکه ترسی ندارد که شما موچ را بگیرید.
 • مشاوره خوب باید رازدار باشد و نباید صحبتی از رجوع کننده خود را برای اطرافیان و نزدیکان خود بازگو کند.
 • درباره شما به قضاوت نمی پردازند و شما را سرزنش نمی کند.
 • از صحبت های شما شگفت زده نمی شود حتی اگر به بدترین کار پرداخته باشید.
 • مشاوره رجوع کننده خود را آن طور که می باشد قبول می کند بدین منظور که هیچ شرطی را برای شما نمی گذارد.
 • مشاوره باید دارای مجوز باشد و آن را در معرض دید اطرافیان در محیط کار خود قرار دهد.
 • باید به طور دقیق به حرف های شما گوش دهد و به شما فرصت دهد که به راحتی به گفت و گو بپردازید.

مرکز مشاوره شهرستان ها

ویژگی مشاور خوب

یک مشاوره هیچ وقت به قضاوت کردن شما نمی پردازد.

به طور دائم درباره ی احساسات شما و یا برخورد تان، احساس خجالت را به وجود نمی‌آورد.

در حقیقت هنگامی که شما مورد سرزنش قرار می گیرید تلاش می کنید که مشکل خود را پنهان کنید.

همچنین امکان دارد احساس استرس و ترس به شما دست دهد.

 

به موقعیت فرهنگی و سطح خانواده شما می پردازد.

مشاوره رشته ای می باشد که وابسته به فرهنگ می باشد.

یعنی یک مشاوره خوب فرهنگ شما را مد نظر قرار می‌دهد.

در میان قومیت های متفاوت که دارای رسم و رسوم های متفاوتی می باشد.

فرهنگ آنها کاملاً نسبت به خانواده‌هایی  که در شمال یا جنوب زندگی می کنند فرق دارد.

یک مشاوره خوب در برطرف کردن موضوعات فرهنگی و همینطور قومیتی را  باید مد نظر قرار دهد.

 


 

مقالات مرتبط: