مشاوره شغلی

مشاوره شغلی

 

مشاوره شغلی و امور مرتبط با آن سایت مشاورخانواده سال ۱۳۹۱٫ ۴٫۸

مشاوره شغلی  و بحث کار که به میان می آید عده ای به فکر فرو رفته و به یاد مشکلات خود برای استخدام ویا بیکاری می افتند .

وعده ای نیز به یاد موفقیت های خود درهنگام استخدام  می افتند.و ورود به کار اما هرآنچه که است .

مشاوره شغلی در  استخدام

برای شروع یک کار ویا برای موفقیت درمصاحبه استخدام باید یکسری اصول را رعایت نمود.

تادر آزمون استخدام شرکت ها موفقیت لازم را کسب کرده و در آن شرکت مشغول به کار شد.

مشاورین ما در زمینه فرصت مصاحبه با تحقیقات انجام شده به مواردی رسیدند.

که یک فرد برای استخدام کار و موفقیت در مصاحبه استخدام شرکت باید باآن آشنا باشد.

داشتن شغل جزئی از زندگی فرد می باشد.

و انسان ها زمان زیادی از وقت خود را در محیط کار صرف می کنند و برای آنها اهمیت زیادی دارد.

در چنین موقعیتی اگر مهارت ها و علاقه یک فرد با شغل آن متناسب نباشدموجب می شود که فرد از شغل خود ناراضی  باشد.

در ضمن ناراضی بودن از شغل یکی از اصلی‌ترین مشکلات زندگی شخص می باشد و در زندگی موثر می باشد.

به طور مثال تصور کنید شخصی به شغل خود علاقه ندارند و مهارتهای ضروری را نسبت به آن شغل ندارد.

این شخص  خستگی زیادی نسبت به آن شخصی که از شغل خود راضی می باشد دارد.

شخص  ناراضی با اضطراب وارد خانه می‌شود و میزان صبر آن در برابر شرایط متفاوت زندگی کاهش پیدا می کنند.

ولی شخص راضی از شغل خوشحال و شاداب به نظر می رسد.

علاوه بر موثر بودن مشاوره شغلی تاثیرات اجتماعی هم باید در نظر گرفت.

تواناییهای شخص در حرف های که در پیش گرفته است تحت تاثیر مهارت و استعداد ای که در آن شغل دارد قرار گرفته است.

نبود تناسب فرد با موقعیت شغلی او را توانایی های او را نسبت به این شغل کاهش می‌دهد.

مشاوره شغلی

فایده مشاوره شغلی

 • بررسی دقیق مهارت ها و محدودیت های فردی ، روانی و اجتماعی فرد
 • به وجود آوردن  منطق میان ویژگی های فردی و موقعیت شغلی

 

موفقیت در آزمون استخدام شرکت و موفقیت در مصاحبه شغلی 

درابتدا باید بدانید که شما باهر توانایی که دارید اکنون برای استخدام در یک شرکت خاص تلاش می کنید.

به خود باور داشته باشید و سعی کنید استرس را ازخود دور کنید.

استرس و اضطراب بزرگترین مانع برای نشان دادن توانایی شما برای استخدام درآن شرکت میباشد.

بنابراین به یاد داشته باشید که شما قبل از شرکت در این آزمون و حضور در مصاحبه باید بارها با خود تکرار کنید که شما می توانید.

سپس این خود باوری را در خود القاء کرده و مطمئن باشید که اگر تمام توانایی  وویژگی های خود را نشان دهید میتوانید.

یعنی میتوانید فردای آنروز به عنوان کارمند همان شرکت مشغول به کار شوید.

البته شرکت در آزمون های ورودی در هر شغلی نیازمند اطلاعات کافی برای شرکت در آن آزمون می باشد .

بنابراین در اولین گام می بایست منابع مربوط به آنرا مطالعه کرده

و با آمادگی در زمینه اطلاعات مربوط به آن بر سر جلسه ازمون شرکت کنند.

استرس و مشکلات مصاحبه شغلی 

پس از شرکت در هر آزمون استخدام، پذیرفته شدگان در آزمون باید در مرحله بعدی یعنی مصاحبه جهت استخدام شرکت کنند.

میزان استرس و اضطراب در این مرحله به سطحی میرسد که داوطلب نمیتواند

درآن مصاحبه حتی نیمی از ویژگیها و توانایی های خودرا به افراد حاضر درمصاحبه نشان بدهد.

و به همین علت رد می شوند و باداشتن شایستگی بسیار نمیتوانند وارد شرکت مورد نظر شده و مشغول به کار شوند.

بنابراین کانون مشاوران ایران با در نظر گرفتن این معضل و مشکل اقدام به راه اندازی بخشی نموده است.

با نام مشاوره شغلی کرده و با این هدف که بتواند این اعتماد به نفس را در متقاضیان کار به وجود بیاورد.

تا در هر شغلی آنکس که توانایی لازم را دارد استخدام شود.

در این مرکز مشاور شغلی و استخدام به شما یادآوری می شود:

 • در هنگام مصاحبه استخدام برروی حرکات خود کنترل داشته وبه خود مسلط باشید.
 • شما باید بدانید که حتی اگردر آن شرکت استخدام نشوید هیچ چیز عوض نشده است.
 • باید بدون هیچگونه استرس وتنشی مصاحبه شغلی در آن شرکت نشان دهید.
 • بهیچ چیز فکر نکنید وتنها به خود بگویید که میتوانید استخدام شوید.
 • برروی اطلاعات خود مرور کنید .
 • ودر هنگام مصاحبه از هرگونه حرکت اضافی، خنده های بلند ویا صحبت کردن باصدای بلند بپرهیزید.
 • بسیار رسمی برخورد کرده ودر عین رسمی بودن، راحت باشید.
 • از حرکات اضافی دست وصورت وگردن بپرهیزید و همواره یک لبخند باخود بهمراه داشته باشید.
 • به گونه ای رفتار کنید که انگار شما استخدام آن شرکت هستید.

به این صورت است که می توانید بااعتماد به نفس کافی در آن شرکت استخدام شده و خود را دارای یک شغل مناسب ببینید.