افراد برای اینکه بر دیگران اثر بگذارند نکاتی را در صحبتشان رعایت می کنند مانند : چگونگی

روان و ساده صحبت کردن ، قبل از صحبت درباره آن فکر می کنند و در چه زمانی صحبت کنند و

از همه مهم تر دور شدن از عوامل استرس زا اهمیت دارد.

 

افزایش اثر صحبت بر مخاطبان

سعی کنید موقعیت خود هنگام صحبت بسنجید یعنی فکر کنید تا چه حد بر موضوع می توانید مسلط

باشید. سخنی را که می خواهید آن را بازگو کنید در نظر بگیرید که تا چه اندازه شما را به هدفتان نزدیک

می کند یا اینکه موجب سوء برداشت از طرف دیگران شود ، همچنین متمرکز شدن بر روی مطالب در

ذهن خود ، در مطرح کردن بهتر موضوع و موثر بودن برای دیگران نقش مهمی دارد.

 

متاسفانه بعضی از افراد در صحبت کردن دچار استرس می شوند که این عامل بر فرد تاثیر منفی می گذارد

که در این گونه  موارد بهتر است به مشاوره خوب مراجعه کنند.افزایش اثر صحبت

 

عواملی که باعث اثر بخشی بر دیگران دارد شامل : نگاه مستقیم به صورت مخاطب و ایجاد ارتباط مثبت،

ساده ترین راه بیان را در نظر بگیرید و همچنین به واکنش و بازخورد مخاطب توجه داشته باشید.

 

تن صدای شما  هنگام صحبت کردن مهم می باشد امکان دارد در مخاطب خود اشتیاق به وجود آورد  و یا

موجب طعنه و سرزنش شود یا حتی برداشت بد شود پس تلاش کنید محیط منفی را از مخاطب خود دور کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*