والد جدید در زندگی کودکان به عنوان پدر یا مادر برای کودک دشوار می باشد

و پذیرفتن آن برای کودک دشوار می باشد و موجب تغییر کردن در روح و روان آن ها می شود

و حتی موجب لجبازی با فرد تازه می شود.

کودک و ملاقات با والد اسبق

اکثر کودکان به خاطر تقسیم شدن محبت والدین خود با والد جدید یا شخصی که جای والدینش را گرفته

است دچار حسادت می شود و این رفتار وقتی بیشتر می شود که  فرد جدید سعی می کند به اجبار کودک

را به سمت خود بکشاند تا او را بپذیرد.

 

کودکان هنگامی که با والد سابق خود ملاقات دارند دیگر به فرد جدید تمایلی ندارند و وقتی که هر کدام

حرف های تحریک کننده ای بر علیه یکدیگر می زنند کودک دچار سردرگمی شده و احساس می کند هیچ

جایگاهی در بین والدین خود ندارد. در این گونه موارد مرکز مشاوره خوب بهترین راه می باشد.

 

به کودک اجازه دهید در زمان مشخص ولد سابق خود را ببیند و سعی نکنید با خراب کردن شخص مقابل

او را به سمت خود جذب کنید ، همچنین هیچ وقت والد جدید را به عنوان جانشین والد قبل به کودک

آشنا نکنید ، زیرا باعث تنش در وی می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*