برای رشد شخصیت کودک با او ارتباط سالم داشته باشید

برای شکل گیری شخصیت کودک یک ارتباط سالم می تواند موثر باشد و نباید به نیازهای مادی او توجه کرد

بلکه یک ارتباط سالم دارای سه عوامل میباشد.

عوامل رشد کودک 

اولین عامل در ارتباط برقرار کردن با کودک یک ارتباط درست و با صحبت به معنای ابراز محبت بدون شرط

به کودک بدون در نظر گرفتن اینکه کار مطلوبی انجام داده است ، صحبت کردن در طول روز و توجه کردن

به وی مخصوصا هنگامی که دچار هیجان منفی می شود ، همینطور گوش کردن به گفتگوهای وی از

نمونه مثال های ارتباط کلامی می باشد. در غیر این صورت کودک دچار کمبود محبت می شود که باید

به مشاوره خوب مراجعه کنید.

عوامل ارتباط با کودک

محبت کردن فیزیکی از دیگر عوامل ارتباط با کودک می باشد که شامل : در آغوش گرفتن و بوسیدن

کودک بدون در نظر گرفتن کار خوب انجام بدهید و باید در نظر گرفت که محبت کلامی و فیزیکی باید

با سن او تناسب داشته باشد.

برای کودک وقت گذاشتن یکی دیگر از عوامل ارتباط می باشد که شامل: بازی کردن کودک و فعالیت هایی

که باعث لذت می شود هر روز انجام دهید که در دوره نوجوانی انجام این گونه فعالیت ها را به صورت

چند هفته یک بار با توجه به علاقه آنها صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*