شکاف بین نسلها :افزایش تغییرات فرهنگی در دنیای امروزی موجب جداسازی نسلها شده است،

در گذشته تفاوت های فرهنگی ۱۵تا ۲۰ سال قابل رویت بوده است ولی امروزه به خاطر رشد تکنولوژی

و آسان شدن ارتباط فرهنگی این تغییرات را می توان بین۳ تا ۵ سال صورت می گیرد.

جداسازی نسلها

متفاوت بودن مدل های فرهنگی موجب شده که رفتار و فکر های انسان ها در این گونه مفاهیم فرهنگی

قرار بگیرد و تغییر کردن فرهنگ به تغییرات نگرش افراد منجر می شود.

امروزه خانواده  فرصتی برای صحبت کردن با یکدیگر را ندارند و این امر موجب شده که در منتقل کردن

فرهنگ دچار مشکل شوند تا وقتی که عناصری برای اصلاح در منتقل کردن فرهنگ دخالت نکنند ما با

نسل هایی مواجهه می شویم که از فرهنگ غریبه ها سرچشمه بگیرد. در این زمینه مشاوره خانواده

خیلی تاثیر داشت.

فرهنگ نسلهای آینده

ما باید سعی کنیم تا فرهنگ ، از کانون های مورد اعتماد و سلامت را به نسل های آینده منتقل کنیم

و ترویج فرهنگ اصیل و ناب ایرانی را دهیم و با جا انداختن این فرهنگ این جدایی را برطرف کنیم.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*