خانواده در رشد جسمی و ذهنی کودک نقش مهمی دارند، در قدم اول خانواده ها  باید علاقه فرزند

خود نسبت به ابعاد متفاوت با خبر باشد و راه های رسیدن به آن را بیابد.

رشد استعداد کودک

انسان ها به طور ذاتی موجودات اجتماعی هستند، زمانی رشد استعداد کودک افزایش می یابد که در آنها

جامعه پذیری نهادینه شود یعنی کودک و نوجوان با درک کردن محیط بیرون از خانه و الگو برداشتن از

اطراف زندگی خود، توانایی ها و استعدادهای خود را جمع آوری می کند و بعد از آن استعداد خود را در

محیط خانواده آشکار می کند.

اگر خانواده ای در جایی زندگی کند به دور از روابط اجتماعی و تنها باشند معمولا به سختی و خیلی کم

استعداد آنها آشکار می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*